รวมโปรแกรม

ยกกระชับหน้า

The origin clinic คลินิกที่ก่อตั้งโดยแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและเลเซอร์ ที่มีความตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานของการดูแล รักษาความงามของประเทศไทยให้สูงขึ้นสู่ระดับนานาชาติให้ได้ ด้วยความเชื่อที่ว่า “ทุกคนสามารถ ดูดีขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิต”

ยกกระชับหน้าด้วย Hifu

Hifu เทคโนโลยียกกระชับหน้าด้วยคลื่นอัลตราซาวน์

ยกกระชับหน้า ด้วยการทำ Hifu

ยกกระชับหน้าด้วย Botox

เทคนิคการฉีด Botox เพื่อลดการหย่อนคล้อย ให้ใบหน้ายกกระชับ

ยกกระชับหน้า ด้วยการฉีด Botox บริเวณกรอบหน้า

ยกกระชับหน้าด้วย Treadlift

ร้อยไหมยกกระชับ ปรับรูปหน้าหน้า เทคนิคเฉพาะ The Origin Clinic

ร้อยไหม กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ให้ใบหน้ายกกระชับ